:: Menu główne
· strona główna
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI

      Witamy na stronach specjalistycznego portalu poświęconego zagadnieniom budownictwa łączności, stworzonego przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności.
Na stronach naszego serwisu znajdują się informacje:
 • o najnowszych osiągnięciach kablowej techniki telekomunikacyjnej, zwłaszcza w zakresie budowy linii,
 • o zmianach w obowiązujących przepisach, normach i wymaganiach technicznych międzynarodowych, państwowych i wewnątrzzakładowych dotyczących linii kablowych,
 • o stanie różnych przedsiębiorstw budownictwa łączności na rynku wykonawców robót, poziomie stosowanej w nich technologii, potencjale produkcyjnym, kwalifikacjach pracowników itp.,
 • o przetargach na budowę linii.
 •    
  Polecamy
  Gamm-Bud
  wdmuchiwarki
  innotech


  Webmaster  ·  Hosting: www.amm.net.pl  ·  Copyright © 2008 ZDBŁ.