Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności

Na stronach naszego serwisu znajdują się informacje:

  • o najnowszych osiągnięciach kablowej techniki telekomunikacyjnej, zwłaszcza w zakresie budowy linii,
  • o zmianach w obowiązujących przepisach, normach i wymaganiach technicznych międzynarodowych, państwowych i wewnątrzzakładowych dotyczących linii kablowych,
  • o pracach badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej i przemysłowej;
  • o przetargach na budowę linii.